Passie voor sport

Samen richting een inclusieve sportomgeving voor gender- en seksediverse personen.

 • Wat?

  “Samen richting een inclusieve sportomgeving voor gender- en seksediverse personen”, zo klinkt de slagzin van het project Passie voor Sport, een nieuwe samenwerking tussen Out For The Win (OFTW), Wel Jong en Centrum Ethiek in de Sport (ICES). Het doel van het nieuwe project? Bijdragen aan de veiligheid en het welzijn van gender- en seksediverse personen door een meer inclusieve omgeving te creëren en zo hun sportparticipatie te verhogen. Om dit doel te bereiken bieden we de sportsector via piloottrajecten de nodige richting en omkadering bij het vormgeven van een doordacht, geïntegreerd en breed gedragen beleid omtrent gender- en seksediverse personen binnen sport.

 • Waarom?

  Gender- en seksediverse personen vinden op dit moment moeilijk hun plaats binnen de sportsector en zijn kwetsbaar voor discriminatie en uitsluiting. De sportsector ervaart dan weer een gebrek aan kennis en expertise in verband met het thema. Ze geven aan dat er nood is aan meer informatie en begeleiding bij het nadenken over concrete vraagstukken. Daarom willen OFTW en ICES samen een project opzetten waarin we actief aan de slag gaan met een aantal organisaties en hen op die manier faciliteren bij het realiseren van gelijke kansen.

 • Hoe?

  We doorlopen ondersteuningstrajecten met sportorganisaties. Wat houdt zo’n gratis piloottraject in?

  – Een werkgroep: indien mogelijk stellen jullie binnen de organisatie een (kleine) werkgroep samen van medewerkers, bestuurders, clubvertegenwoordigers… die bereid zijn zich te engageren voor het project.

  – Een nodenanalyse: in een eerste ontmoeting en mini-workshop zoeken we samen met jullie naar de noden, prioriteiten en leggen we werkafspraken en belangrijke data vast.

  – Een aantal workshops: afhankelijk van de nodenanalyse voorzien OFTW en ICES een aantal (3 – 5) workshops waarin we actief aan de slag gaan om uitdagingen aan te pakken en een antwoord te bieden.

  Uitwisselings- en ontmoetingsmomenten: OFTW en ICES zullen op een aantal momenten ontmoeting en uitwisseling tussen de deelnemers, maar ook met gender- en seksediverse sporters, faciliteren. Hier is uitgebreid ruimte voor gesprek en discussies.

  Begeleiding en opvolging: na het piloottraject blijven OFTW en ICES uiteraard bereikbaar voor vragen en ondersteuning. Iedere deelnemer krijgt een op maat gemaakt overzicht van het afgelegde traject en handvatten voor verdere implementatie.

  De lessen die we meenemen uit deze testtrajecten zetten we om in een algemeen toegankelijke praktijkgids waar organisaties mee aan de slag kunnen.

Nieuws

Kom maar op, 2024! 

De eerste projectmaanden zijn achter de rug. Tijd om even terug te blikken, maar ook vooruit te kijken.

 • We sloten een samenwerking met 5 Vlaamse sportfederaties en afgelopen maand startten we met de eerste workshops.
 • Stakeholders uit koepelorganisaties, lokale besturen en beleidswerkers sloten aan bij onze infosessie en bouwen graag mee aan ons project. Sluit je nog graag aan? Mail even naar hanne.hiel@weljong.be

Wat staat er op de planning komende maanden? Workshops, workshops en nog eens… workshops.

 • Samen met onze 5 federaties duiken we in het thema en we starten de samenwerking met het lokaal bestuur van Mechelen op.
 • In maart brengen we nogmaals stakeholders samen, deze keer met het oog op onze praktijkgids waar we in de zomer aan zullen werken.
 • En we gaan op zoek naar de stemmen uit de community: wat vinden zij belangrijk? Waar willen zij verandering zien?

Wij hebben er alvast zin in en kijken uit naar de uitdagingen die 2024 met zich mee zal brengen. Fijne eindejaarsperiode gewenst!

EERDERE BERICHTEN

Op donderdag 7 december om 13.00 u organiseren we een online infosessie waarin we het project ‘Passie voor Sport’ toelichten en bekijken wat het voor anderen kan betekenen. (Her)bekijk de presentatie via deze link

Voor ons project zoeken we sportfederaties en -diensten die samen met ons aan de slag willen! Denk je dat dit project iets voor jouw organisatie is en kan je ruimte maken om deel te nemen aan het project? Schrijf je dan in via deze link! (volzet)

Publicaties en resultaten

Gedurende 2022 en 2023 werkten OFTW, Wel Jong en ICES reeds samen rond het thema. Deze samenwerking resulteerde in een eenvoudige Q&A waarin de meest voorkomende vragen of thema’s behandeld worden. Daarnaast leverde het ook een herwerkte versie op van de Overlegtool Gender- en Seksediverse Personen in Sport. Al deze tools zijn te raadplegen op de website van ICES. Daar vind je bovendien nog allerlei aanvullende tools, organisaties en voorbeelden.

In onze projectfiche vind je nog eens alle informatie over het project ‘Passie voor Sport’. Download de fiche hier.

Op donderdag 7 december gaven we een infosessie voor mogelijke stakeholders over het Passie voor Sport project. Herbekijk de infosessie hier.

Projectteam

Dit project wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Vlaamse Overheid.

[elfsight_cookie_consent id=”1″]