Rob

Er is geen representatie van transatleten in Groot-Brittannië. Het kan hier ook een vijandige omgeving zijn voor transgenders en men is niet zo progressief op vlak van transgenderinclusiviteit als andere naties. Ik probeer dat te veranderen door zichtbaar te zijn.

Je bent hier:
Go to Top